Центральная научно-исследовательская лаборатория
ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

Синяченко О.В., Зяблицев С.В., Бочарова Е.А., Чернобривцев П.А. Гормонодиагностика патологии репродуктивной системы. Руководство для врачей. – Донецк: «Каштан». – 2009. – 376 с.)

Зяблицев С.В., Бочарова Е.А. Синдромы атопической болезни. – Донецк: Новый мир, 2008. – 260 с.

Бочарова О.А. Патогенетичне значення нейропептидів та простаноїдів при атопічній хворобі // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология». - Днепропетровск. - 1998. - №1. – С. 45-48. 

Бочарова О.А. Модулятори і медіатори запалення і сверблячки при нейродерміті // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. -  Днепропетровск. - 1999. – №2. – С. 68-70.

Бочарова О.А. Функціональний стан системи ейкозаноїдів та використання антиейкозаноїдів при нейродерміті // Журнал дерматологии и венерологии. – Харьков. - 1999. - №2(8). – С. 31-35. 

Бочарова О.А. Синдромология атопической болезни // Вісник Сумського державного університету. Серія “Медицина”. – Суми. - 2001. - №1(22). – С. 76-91.

Бочарова О.А. Роль “імунних” та “неімунних” клітинних систем в механізмах запалення при атопічній хворобі з клінічними проявами дизендокриній // Вісник Вінницького державного університету”. - Вінниця. - 2003. - №7(1/2). – С. 227.

Бочарова Е.А. Цитокиновый профиль у больных атопическим дерматитом // Питання експериментальної та клінічної медицини / зб. статей. – Донецьк: ДонНМУ, 2007. – Вип. 11, Т. 1. – С. 128-131. 

Зябліцев С.В., Бочарова О.А., Єльський К.В. Хронобіоритмотерапія як складова методів корекції порушень нейро-ендокринно-імунної системи у хворих на атопічну хворобу // Буковинський медичний вісник. 2006. – Т. 10, №4, -  С. 52-55. 

Бочарова Е.А. Функциональное состояние системы нейропептидов у больных атопическим дерматитом // Питання експериментальної та клінічної медицини / зб. статей. – Донецьк: ДонНМУ, 2007. – Вип. 11, Т. 2. – С. 58-63. 

Зябліцев С.В., Бочарова О.А. Роль нейропептидов в  развитии  симптомов атопического дерматита // Міжнародний вісник медицини / Науково-практичний журнал медичний журнал. – Донецьк: „Новій мир”, 2008. – Вып. 2-3., Т.1, - С. 138-142.