Центральная научно-исследовательская лаборатория
ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

Шлопов В.Г., Волос Л.І., Шамраєв С.М., Єрмілов С.Г. Поляризаційно-оптична характеристика колагену бляшок білкової оболонки при хворобі Пейроні  // Здоровье мужчины. – 2014. – N 2. – С. 119-120.

Казаков В.М., Шлопов В.Г., Івнєв Б.Б., Волос Л.І. Хвороба Альцгеймера: роль інтра- та екстранейрональної дистрофії в патогенезі розладів пам’яті й вищих коркових функцій // Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. – 2008. – Том4, №1. – С.3-10.

Черній В.І., Волос Л.І. Ранні й пізні морфологічні зміни в головному мозку при отруєнні моно оксидом вуглецю (чадним газом) // Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. – 2008. – Том4, №1. – С.11-17.

Талалаенко И.А., Боенко Д.С., Волос Л.И. Киста Торнвальдта в сочетании с аномалиями внутриновсовых структур и хроническим двусторонним сальпингоотитом // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2008. - №2. – С.82-85.

Баркалов А.П., Шлопов В.Г., Волос Л.І. Болезнь Ормонда (ретроперитонеальный фиброз) // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2008. – Вип.9, Т.  . – С. .

Казаков В.М., Шлопов В.Г., Михайличенко Т.Є., Волос Л.І. Патоморфологія головного мозку при діабетичній мікроангіоенцефалопатії // Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. – 2007. – Том3, №1-2. – С.3-14.

Казаков В.М., Шлопов В.Г., Волос Л.І. Критерії морфологічної диференційної діагностики дементних станів // Нейронауки. – 2006. – Т.2, №1-2. – С.20-27.

Черній В.І., Чернявський Л.І., Волос Л.І., Острова Т.В. Морфологічні зміни в корі головного мозку осіб з важкою черепно-мозковою травмою, які перенесли критичні стани та реанімацію // Нейронауки. – 2006. – Т.2, №1-2. – С.28-32.

Волос Л.І. Небезпека пересадки органів і тканин та пластичних операцій в ризику розвитку пріон-асоційованої спонгіформної енцефалопатії Крейтцфельдта-Якоба // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2003. – Т.4, №1. – С.163-166.

Волос Л.І. Методи морфологічної диференціальної діагностики хвороби Альцгеймера і Крейтцфельдта-Якоба // Вісник проблем біології та медицини.- 2003.- вип.6.- С.65 – 69.

Волос Л.І. Конгофільні амілоїдні папули шкіри при нейродистрофічних дементних енцефалопатіях // Дерматовенерологія, косметологія, сексопатологія. – 2003. - №1-4. – С.71-75.

Волос Л.І. Порівняльна цито-ангіоморфометрична характеристика тканини головного мозку при хворобі Крейтцфельдта-Якоба та Альцгеймера // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6, №6. – С.38-40.

Волос Л.І.  Синдром Альперса як пріон-асоційована енцефалопатія дитячого віку: клініко-морфологічна діагностика // Медико-социальные проблемы семьи. - 2003. - Т.8, №4. - С. 39-43.

Волос Л.І. Порівняльна цито-ангіоархітектоніка головного мозку при хворобі Крейтцфельдта-Якоба та деменції з тільцями Леві // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2003.-Т.12, №2.- С.161-164.

Шлопов В.Г., Волос Л.І. Патологічна анатомія пріон-асоційованих спонгіформних енцефалопатій дитячого віку // Запорожский медицинский журнал. - 2002. - №3. - С.16-17.

Волос Л.І. Пріон-асоційовані спонгіформні енцефалопатії плодів, немовлят, дітей раннього та юнацького віку // Медико-социальные проблемы семьи. - 2002. - Т.7, №3-4. - С. 68-72.

Волос Л.І. Хірургічні інструменти та переливання крові як чинники ризику розвитку пріон-асоційованої спонгіформної енцефалопатії Крейтцфельдта-Якоба // Травма. – 2002. – Т.3, № 4. – С. 462-465.

Шлопов В.Г., Волос Л.І. Пріон-асоційована спонгіформна енцефалопатія як “новий варіант” хвороби Крейтцфельдта-Якоба // Інфекційні хвороби. - 2002. – №1. - С. 66-72.

Волос Л.І. "Нова атипова форма" хвороби Крейтцфельдта-Якоба: труднощі та помилки клінічної і морфологічної діагностики // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2000.-Т.9, №3.- С.456-458.

Шлопов В.Г., Волос Л.І. Пріонові інфекції: підсумки та перспектива дослідження // Інфекційні хвороби. - 1999. – №2. - С. 5-9.

Шлопов В.Г., Волос Л.І. Порівняльний морфологічний аналіз різних клінічних форм пріонових енцефалопатій // Інфекційні хвороби. - 1999. – №2. - С. 27-34.

 Шлопов В.Г., Шевченко Т.І., Волос Л.І. Морфологія і морфогенез нефропатії при псоріазі. - Київ: АМН України, 1999. - 184 с.