Центральная научно-исследовательская лаборатория
ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 1018/108
22.11.2010
м. Київ

Про внесення змін до Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та НАМН України, затвердженої Наказом МОЗ та НАМН України від 07.07.2006 № 405/42
Відповідно до Закону України «Про науково-технічну інформацію» та з метою оптимізації регламенту проведення наукових медичних форумів в Україні
НАКАЗУЄМО:
1. Пункт 2.3 Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та НАМН України, затвердженої наказом МОЗ України та НАМН України від 07.07.2006 №450/42, викласти у такій редакції:
«Проведення експертизи поданих установою-організатором матеріалів проводиться Центром та робочою групою з опрацювання Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (далі — Робоча група) у такому порядку:
2.3.1. Подані матеріали установою-організатором опрацьовуються в Центрі у відповідності до вимог п. 2.14 цієї Інструкції і подаються до Управління освіти і науки МОЗ України до 20 серпня щорічно.
2.3.2. Робоча група створюється щорічно упродовж серпня місяця. Головою Робочої групи призначається заступник Міністра охорони здоров’я України (за профілем), співголовою — віце — президент НАМН України (за профілем). До складу Робочої групи включаються такі посадові особи:
* начальник Управління освіти та науки МОЗ України;
* начальник лікувально-організаційного управління Президії НАМН України;
* головний учений секретар НАМН України;
* директор Департаменту кадрової політики та запобігання корупції МОЗ України;
* начальник відділу науки Управління освіти та науки МОЗ України;
* головний спеціаліст Управління освіти та науки МОЗ України;
* директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України;
* головні позаштатні спеціалісти МОЗ України — координатори груп спеціальностей відповідного профілю: терапія; хірургія; акушерство і гінекологія; педіатрія; стоматологія; загальна фармація. Робочій групі надається право залучати інших експертів у разі необхідності.
2.3.3. Робоча група вирішує питання щодо квоти за кількісними та якісними характеристиками, місця проведення заходів з урахуванням такого критерію:
* національним вищим медичним (фармацевтичному) навчальним закладам та закладам післядипломної освіти — до 8 заходів на рік;
* національним науково-дослідним інститутам — до 6 заходів на рік;
* вищим медичним навчальним закладам та закладам післядипломної освіти — до 6 заходів на рік;
* науково — дослідним інститутам — до 4 заходів на рік;
* асоціаціям та іншим науковим та науково-практичним установам — до 2 заходів на рік.
Щорічне планування заходів здійснюється у межах 200 заходів.
2.3.4. До Реєстру не включають (не планують) заходи у зимовий період (грудень, січень, лютий), який є періодом звітності та підвищеного ризику захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання.
2.3.5. Заявникам (керівникам установ) з планування з’їздів та конгресів дозволяється включати до складу їх оргкомітету та виступу з вітанням Міністра, першого заступника Міністра та заступників Міністра, Президента та віце-президента НАМН України тільки за їх згодою (у письмові формі).
2.3.6. Керівники структурних підрозділів МОЗ України можуть входити до складу оргкомітетів симпозіумів та науково-практичних конференцій тільки за погодженням із заступником Міністра охорони здоров’я України (за профілем)».
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дубініну В.Г. та віце-президента НАМН України Розенфельда Л.Г.