Центральная научно-исследовательская лаборатория
ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 1085/2010 від 09.12.2010 р
Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
..............................
2. Ліквідувати:
....................................
Вищу атестаційну комісію України, поклавши її функції на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
...................  

? И что, теперь контроль за аттестацией научных кадров будет

осуществлять ВАК Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины ?!