Центральная научно-исследовательская лаборатория
ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Департамент кадрової політики, освіти і науки
 вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-11-83

23.07.09 № 08.01-47/1354                                                               На № _______________ від ______________

 Ректорам вищих медичних
                                       (фармацевтичного) навчальних
                                       закладів ІV рівня акредитації та
                                       закладів післядипломної освіти
                                       МОЗ України

            Департамент кадрової політики, освіти і науки МОЗ України надсилає для врахування в організації навчально-виховної, наукової та лікувальної роботи вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України резолюцію Міжнародної науково-практичної конференції "Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти" (Львів, 26-27 березня 2009 р.).
    Додаток: на 3 арк.

Директор Департаменту                                                                                                                             М.В. Банчук

Мельник 279 19 45